Stichting BSD

Wie zijn we?
Gezien de structurele vraag op de arbeidsmarkt naar goed opgeleide diervoedingsdeskundigen, wil de Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) studenten motiveren om te kiezen voor studiemodules diervoeding. De stichting wil hiermee tevens bevorderen dat Nederland zijn internationaal toonaangevende rol op het gebied van grondstoffenexpertise, voederwaardering en diervoedingsonderzoek blijft spelen.

De voorlichtings- en wervingscampagne van de stichting bestaat onder meer uit het aanbieden van beurzen, stages en gastcolleges. De stichting is een initiatief van de diervoedersector in Nederland.

Bestuur
Op 2 oktober 2008 is de Stichting BSD notarieel vastgelegd.
De huidige bestuursleden zijn:
De heer ir. ing. H. (Henk) Flipsen, voorzitter
De heer ir. drs. C. (Marcel) Roordink, vicevoorzitter
De heer ir. N.W. (Nico) de Vos, secretaris/penningmeester
De heer B. (Bert) van Bremen, bestuurslid
Mevrouw ir. K. (Karin) van de Belt, bestuurslid

Reglement en Statuten

  1. Reglement financiële tegemoetkomingen studie diervoeding
  2. Statuten Stichting BSD


Sponsoren
Financiering van de studiebeurzen wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van:Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)


Schothorst Feed Research (SFR)


Vereniging Diervoederspecialisten Diergezondheidsproducten Nederland (VDDN)


GMP+ International


Stichting BSD zoekt sponsoren
Wilt u als bedrijf, vereniging, organisatie bijdragen als sponsor? Heel graag! U helpt ons met uw financiële bijdrage om onze missie te bereiken. Wij bieden u als tegenprestatie een vermelding op onze website en houden u op de hoogte van de voortgang van de stichting. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via info@stichtingbsd.nl.