Disclaimer

Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) verleent u hierbij toegang tot https://stichtingbsd.nl en publiceert hier informatieve teksten, afbeeldingen en andere materialen.

BSD behoudt zich daarbij het recht voor op elke moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen en zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BSD besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens weergegeven op de webpagina’s. Deze dient te worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

BSD zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden informatie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van BSD.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Scroll naar boven