Hbo-studenten aan het woord

  • Toen ik de mogelijkheid zag om in te schrijven op de BSD-studiebeurs, wist ik al wel gelijk dat ik hier bij moest zijn. Op dat moment had ik namelijk al de intentie om me op een dergelijke wijze verder te verdiepen in de rundveevoeding. Dit heeft me altijd al geboeid, daarnaast vond ik dat ik er nog wel meer over zou kunnen leren. Met de intentie om de kennis op het thuisbedrijf te kunnen toepassen. Maar niet alleen op het thuisbedrijf, na het afronden van mijn studie, wil ik mijn loopbaan gaan starten. Dit zou kunnen in een diervoeding gerelateerde functie.
    De training ‘Basis principes rundvee’ bij Schothorst Feed & Research (SFR), bleek daarvoor een hele goede keuze. Ondanks de digitale trainingen, was de organisatie en het programma goed voorbereid. De trainers wisten de kennis, goed over te brengen en doormiddel van interactieve (groeps)opdrachten, werd er gespard én kennis uitgewisseld met mede-cursisten. 
    De trainers wisten goed de theoretische kennis te koppelen aan de praktijk. Ze bekeken het ook vanuit een functie als rundveespecialist. De eerste dag werd gestart met de anatomie van het rund, de verschillende voedermiddelen en de samenstelling ervan. Zodat voor iedereen een gelijke lijn werd getrokken en ook een goede opfrissing van de theorie was. Dag twee stond in het teken van de voederwaardering, voer- en wateropname en het inkuilmanagement. De derde dag stond in het teken van de samenstelling van voedermiddelen, droge- en natte bijproducten. Hiervoor kregen we een box met potjes gevulde losse grondstoffen. Dit bracht erg veel interactie, opvolgend volgde er een presentatie vanuit Duynie, over de bijproducten. Dag vier stond in het teken van, de melkproductieregistratie (MPR) én het sturen van het rantsoen, aan de hand van de MPR. Daarnaast werd er een zeer boeiende presentatie gegeven over koe signalen. De laatste dag werd afgesloten met het rantsoen van de droge koeien en werden een paar case studie besproken.
    Kortom een waardevolle training, die met behulp van de BSD-studiebeurs mogelijk is gemaakt!

  • Van jongs af aan lagen mijn interesses al in de diervoedersector. Tijdens mijn opleiding Toegepaste Biologie aan de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch is dit alleen maar bevestigd. Ik vind het vooral interessant hoe je met de juiste voeding de gezondheid en productiviteit van de melkkoe kan verbeteren. Ik had positieve verhalen gehoord over de BSD-studiebeurs, maar dat was toentertijd alleen voor studenten die op de Universiteit studeerden. Vanaf 2020 reikt Stichting Bevordering Studie Diervoeding ook een beurs aan Hbo-studenten uit. Ik werd hierop geattendeerd door een docent van mijn opleiding. Na het versturen van een motivatiebrief kreeg ik te horen dat ik een van de gelukkige Hbo-studenten was die de BSD-studiebeurs in ontvangst mocht nemen. Met behulp van de beurs heb ik de cursus ‘Rundveevoeding: basisprincipes’ gevolgd bij Schothorst Feed Research in Lelystad. Dit heeft mij extra verdieping gebracht op het gebied van (rund)veevoeding. Daarnaast is het een mooie toevoeging op datgene wat ik tijdens mijn studie geleerd heb. Inmiddels loop ik stage bij Denkavit in Voorthuizen. Volgend jaar ga ik mijn laatste jaar van mijn studie in, waarin ik heb gekozen voor de specialisatie Animal Science. Mogelijk wil ik na mijn afstuderen nog de master Animal Science aan de Universiteit van Wageningen volgen. Ik zou de BSD-studiebeurs aan iedereen willen aanbevelen die later werkzaam wil zijn in de diervoedersector. De BSD-beurs biedt een unieke kans om jezelf te verdiepen in de diervoeding waarbij je veel nieuwe mensen leert kennen die actief zijn in de diervoedingssector. Meld je aan!

Links

Aeres Hogeschool Dronten

Hogeschool Van Hall Larenstein

HAS Hogeschool Den Bosch

InHolland Hogeschool Delft