2019: Joris Hendriks

Als student met veel passie voor de varkenshouderij zat ik in september 2018 tegenover het BSD-bestuur. Mijn streven om mijn steentje te willen bijdragen in de Nederlandse varkenssector heeft twee zijden. Enerzijds ben ik ervan bewust dat het voedingsaspect van groot belang is op varkensbedrijven, waardoor ik de master specialisatie: ‘Animal nutrition & metabolism’ had gekozen binnen de studie ‘Animal Sciences’ aan de Wageningen Universiteit. Anderzijds kunnen andere factoren van invloed op de technische resultaten van varkensbedrijven niet buiten beschouwing blijven. Daarom vond ik het belangrijk te investeren in twee verschillende extra-curriculaire activiteiten die de BSD-beurs voor mij mogelijk maakten.

Afgelopen december heb ik een 4 daagse training ‘Varkenshouderij managementsystemen’ gevolgd bij Agrisyst en momenteel zit ik nog midden in de cursus ‘Varkensvoeding voor de nutritionist’ van Schothorst Feed Research. Dit heeft mij enorm geholpen met het instappen van mijn eerste baan als technisch nutritioneel specialist afgelopen september. Voor Solfeed Feed Service B.V. verricht ik verschillende werkzaamheden zoals varkensbedrijven begeleiden en en adviseren. Tegelijkertijd word ik ook ingewerkt als nutritionist. Dit maakt het mogelijk om direct verbanden te leggen tussen wat er in de stal gebeurd en het voersamenstellen. Verder word ik één dag per week gedetacheerd aan Topima (Total pigfarmers management). Voor dit bedrijf help ik met het analyseren en begeleiden van varkensbedrijven.

Oftewel momenteel ligt mijn focus op het diervoeding aspect, maar houd ik een holistisch beeld op varkensbedrijven door voor verschillende bedrijven verschillende werkzaamheden te verrichten voor en op varkensbedrijven. Vorig jaar had ik niet durven verwachten dat ik vandaag de dag een baan zou hebben die zo goed aansluit op mijn motivatiebrief geschreven aan Stichting BSD. De eerste stappen voor mijn carrière in de diervoedingsector zijn gezet en hier heeft de BSD-beurs dan ook een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Scroll naar boven