Curriculaire activiteiten

In de BSD-studiebeurs is een bepaald bedrag gereserveerd voor extra curriculaire activiteitenBijvoorbeeld het volgen van een cursus of opleiding of het bijwonen van een congres. De activiteit moet een aanvulling zijn op het reguliere onderwijsprogramma. De BSD-studenten worden gevraagd om na hun activiteit een verslag te schrijven. 

Veelgestelde vragen Extra curriculaire activiteiten

1. Welke activiteiten en opleidingen komen in aanmerking?

  • Inschrijfkosten voor aanvullende cursussen en opleidingen gerelateerd aan de studie diervoeding.
  • Inschrijfkosten en deel van de reis- en verblijfskosten van een diervoeder gerelateerde cursus of opleiding in het buitenland.
  • Deel van de reis- en verblijfskosten gerelateerd aan een buitenlandstage.
  • Deel van de reis- en verblijfskosten gerelateerd aan een afstudeeropdracht in het buitenland.


2. Hoe kan ik mijn curriculaire activiteiten aanvragen?
Door het invullen van het aanvraagformulier en deze te mailen naar info@stichtingbsd.nl


3. Wanneer moet ik een verzoek tot extra financiering indienen?
Dit verzoek moet voorafgaand aan de activiteit worden ingediend.


4. Wie beoordeelt mijn aanvraag?
De aanvraag wordt beoordeeld door de bestuursleden van de Stichting BSD.


5. Op basis waarvan wordt het goed- of gekeurd?
De criteria zijn dat het gerelateerd moet zijn aan de studie diervoeding en dat het meerwaarde moet opleveren ten opzichte van de reguliere studie.


Voorbeeld 1
Ik ga in het kader van mijn afstudeeropdracht een buitenlandse stage doen. Komen de reis- en verblijfskosten die ik daarvoor maak in aanmerking voor een extra bijdrage?
Dit wordt als een normaal onderdeel van de studie gezien en komt niet in aanmerking. Echter, als het onderwerp alleen in het buitenland kan worden bestudeerd en de kandidaat goed kan motiveren waarom hij of zij juist dit onderzoek in het buitenland wil doen, kan een uitzondering worden gemaakt.

Voorbeeld 2
Ik ben op stage in het buitenland en ik wil graag andere bedrijven of onderzoeksinstellingen op het gebied van de diervoeding  bezoeken, wordt dit vergoed?
Dit komt in aanmerking, wel moet gemotiveerd worden waarom men juist naar die plaats toe wil.

Voorbeeld 3
Ik doen in Nederland een afstudeeropdracht. Ik ben erachter gekomen dat elders een onderzoeker op hetzelfde gebied werkzaam is. Ik wil die graag bezoeken.
Dit wordt, na motivatie, gehonoreerd.

Voorbeeld 4
Ik wil een extra cursus/congres volgen op het gebied van diervoeding bij een andere kennisinstelling doen, komen de extra (reis)kosten dan in aanmerking voor vergoeding?
Ja, ook hiervoor geldt dat een motivatie moet worden ingediend.