vacature bsd

Vacature BSD Bestuurslid

Vacature bestuurslid Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD)

Het bestuur van de Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) zoekt een nieuw bestuurslid!

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden. De stichting is een initiatief van de diervoedersector in Nederland. De leden van het bestuur nemen op persoonlijke titel deel aan het bestuur.

Taken bestuurslid:

  • Vanuit de positie in de diervoederindustrie op strategisch niveau richting geven aan de propositie en dienstverlening van Stichting BSD.
  • Binnen hun branche en regio op treden als ambassadeur van Stichting BSD.
  • Toezien op de bedrijfsvoering van Stichting BSD.

Door het vertrek van huidig secretaris en penningmeester, zoekt BSD een nieuw bestuurslid die actief is in de diervoedersector en affiniteit heeft met de sector. Bestuursleden dienen werkzaam te zijn in de diervoedersector.

Het bestuur van BSD vergadert 3 – 4x per jaar. Daarnaast vinden er per jaar minsten twee bijeenkomsten plaats, de selectiegesprekken en uitreiking van de studiebeurzen. Daarnaast vraagt de functie om namens de stichting te kunnen optreden.

Heb jij affiniteit met de diervoedersector? Vind jij dat de studenten van nu dé toekomst zijn voor de sector? Wil je graag studenten enthousiasmeren en motiveren om voor de diervoedersector te kiezen en jouw passie voor de sector over te dragen aan de nieuwe generatie? Dan komen wij graag met jou in contact!

Meer informatie

Meer informatie over de bestuursfunctie is te verkrijgen bij Henk Flipsen, voorzitter Stichting BSD, via flipsen@nevedi.nl

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Stichting BSD via info@stichtingbsd.nl of 085-7731973.

Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD)

Gezien de structurele vraag op de arbeidsmarkt naar goed opgeleide diervoedingsdeskundigen, wil de Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) studenten motiveren om te kiezen voor studiemodules diervoeding. De stichting wil hiermee tevens bevorderen dat Nederland haar internationaal toonaangevende rol blijft spelen op het gebied van grondstoffenexpertise, voederwaardering en diervoedingsonderzoek. De stichting richt zich primair op landbouwhuisdieren.

Stichting BSD biedt studenten van verschillende opleidingsniveau middels de BSD-studiebeurzen financiële mogelijkheden om naast hun reguliere studie hun kennis en netwerk te verbreden. In de studiebeurs is een bedrag gereserveerd voor extra curriculaire activiteiten. Studenten kunnen bijvoorbeeld een cursus of opleiding volgen, een congres of symposium bijwonen. De verschillende studiebeurzen die Stichting BSD aanbiedt zijn

Studiebeurzen voor:

  • Studenten van Wageningen Universiteit
  • Studenten van sgrarische hogescholen
  • Studenten die zich willen focussen op diervoederonderzoek

De voorlichtings- en wervingscampagne van de stichting bestaat onder meer uit het aanbieden van beurzen, stages en gastcolleges.

Bron: Stichting BSD

Scroll naar boven