stichting bsd kennis

Een BSD-studiebeurs (WUR) aanvragen? Inschrijving start op 25 mei 2022

Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) biedt aan studenten van de Wageningen Universiteit (WUR) en de agrarische hogescholen (hbo) de mogelijkheid om voor het studiejaar 2022-2023 een studiebeurs aan te vragen. 

WUR-studiebeurs
Studenten aan WUR die een studie diervoeding (gaan) volgen komen in aanmerking voor een BSD-studiebeurs. Stichting BSD selecteert elk jaar studenten voor een studiebeurs. Dit jaar zal de stichting studiebeurzen ter waarde van maximaal € 2000 aan WUR-studenten beschikbaar stellen. Indien een student van een agrarische hogeschool zijn of haar studie aan de WUR vervolgt, kan hij of zij ook in aanmerking komen voor een beurs ter waarde van maximaal € 2000. Meer over deze beurs is te vinden op de website van Stichting BSD.

Hbo-studiebeurs
De stichting wil ook dit jaar graag gemotiveerde hbo-studenten ondersteunen met de BSD-studiebeurs (hbo). Met deze beurs hoopt de stichting bij te kunnen dragen aan het verbreden van het netwerk van de studenten. De beurs kan besteed worden aan extra curriculaire activiteiten. Het doel is om zoveel mogelijk hbo-studenten te bereiken en enthousiasmeren voor de Nederlandse diervoedersector met het liefst de voorkeur voor varkens- en pluimveevoeding. Daarnaast heeft de beurs ook ten doel om studenten kennis te laten maken met de functies binnen de diervoedersector.

Studenten van agrarische Hogescholen – zoals HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool Dronten, Van Hall Larenstein Leeuwarden – die hun toekomst zien in de diervoedersector en een afstudeerrichting diervoeding (gaan) volgen, kunnen in aanmerking komen voor BSD-studiebeurs voor diervoedingsstudie gerelateerde activiteiten. De beurs bestaat uit een bedrag van maximaal € 1000,- voor hbo-studenten die hun toekomst zien in de diervoedersector en/of willen doorstromen naar Wageningen Universiteit (WUR) om daar de master Animal Science te volgen. Meer informatie over deze beurs is te vinden op de website van Stichting BSD

Selectieprocedure 
Op basis van de aanmeldingen wordt gekeken welke kandidaten een BSD-studiebeurs ontvangen. Bij deze beurs worden de studenten alleen op basis van de ingestuurde documenten geselecteerd. In de documenten wordt gekeken naar:

  • Motivatie en zakelijk inzicht
  • Professionaliteit en werkhouding
  • Kennis van de diervoedersector

    
Planning

  • Inschrijving 25 mei tot en met 12 september 2022
  • Selectiegesprekken: 21 september 2022
  • Uitreiking studiebeurs: 19 of 20 oktober 2022

Meer informatie
Voor meer informatie is het mogelijk om contact op te nemen met de Stichting BSD via: info@stichtingbsd.nl of 085-7731973.

Scroll naar boven