stichting bsd vrouw

Een BSD-studiebeurs voor hbo-studenten! Inschrijving starten op 8 mei 2023

Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) wil graag gemotiveerde hbo-studenten ondersteunen met de BSD-studiebeurs (hbo). Met deze beurs hoopt de stichting bij te kunnen dragen aan het verbreden van het netwerk van de studenten.

De beurs bestaat uit een bedrag van maximaal € 1.000, – en kan besteed worden aan extra curriculaire activiteiten. Het doel is om zoveel mogelijk hbo-studenten te bereiken en enthousiasmeren voor de Nederlandse diervoedersector met het liefst de voorkeur voor varkens- en pluimveevoeding. Daarnaast heeft de beurs ook ten doel om studenten kennis te laten maken met de functies binnen de diervoedersector.

Studenten van agrarische Hogescholen – zoals HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool Dronten, Van Hall Larenstein Leeuwarden – die hun toekomst zien in de diervoedersector en een afstudeerrichting diervoeding (gaan) volgen komen in aanmerking voor deze BSD-studiebeurs.

Aanmelden t/m 3 september 2023
Studenten die in aanmerking willen komen voor een studiebeurs, die kunnen hun aanmelding sturen naar info@stichtingbsd.nl. De aanmelding bestaat uit de volgende documenten:

  • Ingevuld inschrijfformulier
  • CV (met pasfoto)
  • Kopie van cijferlijst
  • Persoonlijke motivatie: de persoonlijke motivatie is het belangrijkste onderdeel. Hierin moet concreet beschreven staan welke activiteit de student wil gaan uitvoeren met de beurs.

Aanmeldingen kunnen tot en met zondag 3 september 2023 ingestuurd worden.

Selectieprocedure
Op basis van de aanmeldingen wordt gekeken welke kandidaten een BSD-studiebeurs (hbo) ontvangen. Bij deze beurs worden de studenten alleen op basis van de ingestuurde documenten geselecteerd. De kandidaten die concreet weten welke activiteit zij willen uitvoeren en dit het best kunnen onderbouwen wat dit bijdraagt aan hun toekomst in de diervoedersector, hebben de meeste kans om een hbo-studiebeurs te ontvangen. In de documenten wordt gekeken naar:

  1. Motivatie en zakelijk inzicht
  2. Professionaliteit en werkhouding
  3. Kennis van de diervoedersector

Alle aanmeldingen krijgen via e-mail een bericht of zij wel of niet de BSD-studiebeurs (hbo) ontvangen. 

Voorwaarden studiebeurs
Tijdens de uitreiking wordt de overeenkomst getekend tussen het Stichting BSD en de student. Het verkrijgen van deze studiebeurs kan consequenties hebben voor de Inkomsten Belasting (IB). Raadpleeg daarom een financieel adviseur of informeer bij de Belastingdienst.

Planning 2023

  • Inschrijving 8 mei t/m 3 september 2023
  • Eind september is de uitreiking van de studiebeurzen. De studenten worden op de hoogte gebracht van de precieze datum, locatie en tijd.

Meer informatie
Op de website van de stichting [de tekst op de website moet nog aangepast worden naar de juiste datum 8 mei t/m 3 september] is meer informatie te vinden over de studiebeurs en daarnaast ook de ervaringen van BSD-studenten. Voor meer informatie neem je contact op met Yovanna Meyer via: info@stichtingbsd.nl of 085-7731973.

Scroll naar boven