BSD reikt 100ste studiebeurs uit

Donderdag 9 juni 2016 ontvingen 10 studenten diervoeding een beurs uit handen van mevrouw van Adrichem-Krijgsman, docente diervoeder bij Hogeschool InHolland in Delft. Mevrouw van Adrichem-Krijgsman was zelf één van de eerste ontvangers van de studiebeurs en reikte nu de 100ste studiebeurs uit!

Sinds 2009 is in de diervoedersector de Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) actief. De stichting reikt beurzen uit aan studenten die zich tijdens hun studie veehouderij aan de HAS of WUR specialiseren in de richting diervoeding.

Mevrouw van Adchrichem-Krijgsman: “Ik was student aan de Wageningen Universiteit, toen ik de studiebeurs ontving”. In haar toespraak inspireerde zij de aanwezigen door te stellen dat de echte talenten zich onderscheiden door het nemen van eigen initiatief en het breder kijken dan alleen de aangeboden lesstof. “Maak gebruik van de studiebeurs om je verder te bekwamen, door het bezoeken van symposia, studiedagen en excursies (in het buitenland). Hier leer je zo veel van”, aldus mevrouw van Adrichem-Krijgsman.

Elk jaar kent de Stichting BSD beurzen toe aan studenten die streng geselecteerd zijn uit een grote groep aanmeldingen. Belangrijk bij de selectie zijn de motivatie en vakgerichtheid van studenten maar natuurlijk ook de behaalde studieresultaten. De beurzen bestaan uit een vast bedrag en daar bovenop een geldbedrag dat besteed kan worden aan activiteiten die de studie diervoeding versterken en dus tot verdieping in dit vakgebied leiden.
Doel van de stichting is om de aanwas van nieuwe studenten richting diervoeding te stimuleren om daarmee het hoge niveau van onderwijsaanbod op peil te kunnen houden. Natuurlijk wordt daarmee ook een optimale aansluiting bij de arbeidsmarkt nagestreefd. Er is behoefte aan goed opgeleide academici en HAS-ers die verstand van diervoeding hebben.

De bestuurders van stichting BSD opereren op persoonlijke titel en hebben een nauwe relatie met de gehele diervoedersector. Zij zijn werkzaam voor de diervoederindustrie, onderzoeksinstellingen of werknemersorganisaties. De behoefte aan hooggekwalificeerde medewerkers wordt breed gedragen. Stichting BSD speelt met haar werk maximaal in op de bezuinigingen in het onderwijs en biedt studenten diervoeding een duidelijk perspectief.
Voorzitter Henk Flipsen: “We dragen hiermee bij aan de toekomst voor studenten, voor onderwijs & onderzoek in Nederland en het behoud van de toppositie van onze dierlijke productieketens in binnen– en buitenland”.

Voor nadere inlichtingen kunt u ook contact opnemen met de bestuursvoorzitter Henk Flipsen,
06-53747596.

Scroll naar boven